Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden - 25 februari 2019

Door gebruik te maken van de Technasium Competentiemonitor verklaar je gehouden te zijn aan de onderstaande algemene voorwaarden.

  1. De Technasium Competentiemonitor wordt beheerd door Stichting Technasium.
  2. De Technasium Competentiemonitor wordt exclusief ter beschikking gesteld aan de scholen die aangesloten zijn bij Stichting Technasium. De Technasium Competentiemonitor is exclusief beschikbaar voor de leerlingen die het technasiumonderwijs volgen.
  3. Voor het gebruik van de Technasium Competentiemonitor wordt een gebruikersovereenkomst afgesloten tussen Stichting Technasium en de school.
  4. Stichting Technasium is als leverancier en beheerder van de Technasium Competentiemonitor de verwerkende partij in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Daarom wordt door Stichting Technasium separaat een verwerkersovereenkomst aangeboden.
  5. De inhoud van de Technasium Competentiemonitor is auteursrechtelijk beschermd. Geen enkel deel dat de Technasium Competentiemonitor definieert, mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopie├źn, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur. Voor de toepassing van de Technasium Competentiemonitor binnen de context van het Technasium is Stichting Technasium de rechthebbende. Voor elke andere toepassing is CompetentieGids.nl de rechthebbende.
  6. Door de Technasium Competentiemonitor te gebruiken geef je toestemming voor het gebruik van functionele cookies. Deze zijn nodig om de Technasium Competentiemonitor goed te laten functioneren. Daarom kunnen ze niet worden uitgeschakeld. Deze cookies worden verwijderd als de browser afgesloten wordt.
  7. Stichting Technasium streeft ernaar dat de Technasium Competentiemonitor goed functioneert en dat berichten die je aan ons stuurt, tijdig en volledig worden ontvangen en verwerkt. Maar we kunnen niet garanderen dat de Technasium Competentiemonitor foutloos of zonder onderbreking functioneert. Stichting Technasium aanvaardt geen aansprakelijkheid als de site tijdelijk, permanent, geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar is, of als berichten aan ons niet tijdig en volledig worden ontvangen.
  8. Stichting Technasium behoudt zich het recht voor de gebruiksvoorwaarden aan te passen. Elke aanpassing zal op deze webpagina gepubliceerd worden.